Coronaregels

Algemene richtlijnen vanuit NeVoBo:

 • Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
  • neusverkoudheid,
  • loopneus,
  • niezen,
  • keelpijn,
  • (licht) hoesten,
  • benauwdheid,
  • verhoging, koorts
  • en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen
 • Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten)
 • Vermijd drukte
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie
 • Gebruik zoveel mogelijk je eigen materialen
 • Volg de regels en aanwijzingen van de locatie waar je bent
 • Schud geen handen en vermijd ander fysiek contact zoals high fives of knuffels
 • Vermijd hard stemgebruik
 • Het zingen van liedjes of yells is niet toegestaan

Specifieke richtlijnen voor de teams van NAS en gastteams:

Tijdens de wedstrijd:
 • NAS speelt aan de nooduitgangen zijde
 • We wisselen tijdens de wedstrijden niet van veld, zodat er tussentijds geen banken gereinigd hoeven te worden.
 • Alleen de coach en het team maakt gebruik van de reservebanken. Hiervoor geldt 1,5m afstand bewaren, dus het aantal reservespelers dat op de bank kan zitten is beperkt. De “tribunes” in de hal kunnen gebruikt worden voor overige reservespelers.
 • Er worden geen handen geschud of ander fysiek contact met de tegenpartij of officials.
 • Het zingen van liedjes of yells is niet toegestaan
 • Vermijd hard stemgeluid
 • Als official ben je niet verantwoordelijk voor de handhaving op 1,5 meter afstand binnen de sporthal, hiervoor is een zaalwacht aanwezig.
 • Zaalwacht heeft een hesje aan en zal de mensen in de sporthal aanspreken als de richtlijnen niet in acht worden genomen
 • Indien je als official je afmeldt voor een wedstrijd als gevolg van besmetting of coronagerelateerde klachten zal hiervoor geen sanctie opgelegd worden. (alleen vantoepassing bij aangewezen scheidsrechters)
 • Houd bij de spelerskaart controle de 1,5-meter afstand in acht.

Na de wedstrijd:

 • Verlaat zo spoedig mogelijk als team het veld.
 • Vanaf dat moment geld voor iedereen weer de 1,5-meter afstand regeling

Regels voor scheidsrechters:

 • Volg de instructies en maatregelen op die gelden in de sportaccommodatie.
 • Als official ben je niet verantwoordelijk voor de handhaving op 1,5 meter afstand binnen de sporthal.
 • Het gedrag van het publiek qua schreeuwen/yells is de verantwoordelijkheid van de zaalwacht, niet van de official.
 • Indien je tijdens de wedstrijd je niet veilig voelt doordat andere zich niet houden aan de corona maatregelen mag je de wedstrijd staken.
 • Indien je als official je afmeldt voor een wedstrijd als gevolg van besmetting of corona gerelateerde klachten zal hiervoor geen sanctie opgelegd worden (alleen van toepassing bij aangewezen scheidsrechters)
 • SRBB-ers en PVB-beoordelaars nemen alleen plaats bij de wedstrijdtafel indien daar de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden. Anders nemen ze plaats op de tribune of op een stoel langs het veld, met inachtneming van de 1,5 meter afstand tot andere personen.
 • Het advies van de werkgroep Arbitrage is om zo min mogelijk mensen bij de
  wedstrijdtafel te laten zitten.
 • Overleg als SRBB-er of PVB-beoordelaar met de thuisvereniging over een geschikte locatie om het evaluatie gesprek na de wedstrijd te houden.
 • Gebruik je eigen materialen (fluit, kaarten enzovoorts) en reinig deze na afloop van de wedstrijd(dag).