Over NAS

NAS is in 1970 opgericht door toenmalige leden van de gereformeerd vrijgemaakte kerk in Leek. Een aantal leden wilden samen sporten en langzaamaan groeide de vereniging. Al jaren wordt er niet alleen (recreatief) gevolleybald, maar er is ook een wekelijkse gymgroep.

Vele jaren na de oprichting is de vereniging geen vereniging voor leden van één kerk, maar is NAS een club met leden die positief christelijk geloven. Samen zien ze naar elkaar om en sporten ze samen. In het veld en buiten het veld kennen de leden elkaar of leren ze elkaar kennen.

Wie lid wil worden is van harte welkom. We verwachten dat je op een positief christelijke manier in het leven staat. Of en in welke gemeente je zit is niet belangrijk. Wel dat je begrijpt en gelooft wat ons bindt: Gods liefde voor de mens en de verbondenheid van Zijn aangenomen kinderen in Jezus.

Een christelijke gemeente beperkt zich niet tot kerkmuren, maar is onbeperkt aanwezig, ook op de sportvelden.